WideAwake

  • Creative
  • Production
  • Post-Production
  • Production
  • Creative


“ความรู้สึกใหม่กำลังจะเกิดขึ้น เร็ว ๆ นี้ “ 

ความเป็น “กรุงเทพ” คือลมหายใจหลักของกรุงเทพ
เมืองที่เต็มไปด้วยแสงสีและวัฒนธรรมผสมนี่คือคลิปที่บันทึก “ความรู้สึกใหม่”
ที่จะเกิดขึ้นใจกลางอโศกนั่นก็คือการกำเนิดของตึก “Singha Complex”
ที่ทีมเองต้องคอยเก็บภาพตั้งแต่วันที่เริ่มสร้าง จนถึงวันที่ตึกเป็นรูปร่างและเสร็จในที่สุด 
เป็นงาน Hyperlaps ที่ได้เก็บช่วงเวลาดี ๆ ของบรรยากาศรอบและความเป็น "กรุงเทพ"

Recent Posts
Bangchak Hi Diesel SB10
เมษายน 8, 2020
S life Memorable Experience 2020
เมษายน 8, 2020
Juicenest
เมษายน 8, 2020
Latest Photos